Gemeente Steenokkerzeel

Passiepas

Willen je kinderen ook graag sporten, deelnemen aan vakantieactiviteiten of lid worden van een jeugdbeweging, toneelgroep of een andere vereniging, maar heb je dit tot nu toe uitgesteld omdat het financieel moeilijk is? Is de financiering van een schooluitstap een te zware kost?

Het gemeentebestuur kent premies toe aan jongeren die deelnemen aan sociale, culturele en/of sportieve activiteiten.

Voor wie

Je kan een tussenkomst vragen van 80% van het inschrijvingsgeld, lidgeld, kostprijs, benodigdheden, uitrusting en toegangtickets voor onderstaande activiteiten met een jaarlijks maximum van € 250 per kind/jongere voor:

 • Lidmaatschap en activiteiten van een feitelijke vereniging of vzw gelegen in Steenokkerzeel en in de deelgemeenten. Bv. een sportclub.
 • Lidmaatschap en activiteiten van een jeugdbeweging. Bv. chiro of scouts.
 • Lidmaatschap en activiteiten van een culturele vereniging gelegen in Steenokkerzeel en in de deelgemeenten.
 • Deelname aan activiteiten georganiseerd door de gemeentediensten. Bv. speelpleinwerking, sportkamp, ...
 • Uniform voor jeugdverenigingen.
 • Deelname aan schooluitstappen met sociale, culturele of sportieve doeleinden. Meerdaagse uitstappen worden niet langer terugbetaald.

Voorwaarden

 • Inwoners van de gemeente Steenokkerzeel jonger dan 26 jaar.
 • Het netto inkomen bedraagt maximum anderhalve keer het leefloon.
 • Afrekeningen moeten ten laatste drie maanden na het einde van de activiteit worden binnengebracht.

Procedure

Vul het bijgevoegde formulier in en kom langs bij de jeugddienst.

Wat meebrengen

 • Je identiteitskaart.
 • Het meest recente aanslagbiljet van de belastingen.
 • Bewijs van betaling van het lidmaatschap, de activiteit of de uitrusting.
 • Bewijs van inschrijving/deelname.
 • Bewijs van schooluitstap.