Gemeente Steenokkerzeel

Openbaarheid van bestuur

Het decreet van 26 maart 2004 over openbaarheid van bestuur regelt de actieve en passieve openbaarheid met betrekking tot bestuursdocumenten die in het bezit zijn van een overheid, in dit geval de gemeente.

Actieve en passieve openbaarheid

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 'actieve' en 'passieve' openbaarheid.

  • Actieve openbaarheid
    De gemeente neemt zelf initiatieven om de burger te informeren over het gemeentelijk beleid (inlichtingen over de werking en de structuur van gemeente en gemeentediensten, via informatieblad Den Beiaard, website, ...).
  • Passieve openbaarheid
    De burger kan zelf aan de gemeente verzoeken bepaalde bestuursdocumenten openbaar te maken en dit door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen.

In bijlage vind je het reglement met meer uitleg betreffende openbaarheid van bestuur.

Tevens in bijlage vind je het aanvraagformulier. Met dit formulier vraag je toestemming tot inzage/ afschrift en/of uitleg van bestuursdocumenten. Inzage en uitleg zijn uiteraard gratis. Wie een afschrift wenst, betaalt volgens het retributiereglement, waarvan de bedragen vermeld staan in het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier kan per brief of mail (steenokkerzeel@steenokkerzeel.be) bezorgd worden aan het gemeentebestuur. Je kan het formulier ook afgeven aan het onthaal of op het secretariaat in het gemeentehuis.

Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met bestuurssecretaris Ruud Van Calster op het telefoonnummer 02 254 19 15.