Gemeente Steenokkerzeel

Openbaarheid van bestuur

Het decreet van 7 december 2018 over openbaarheid van bestuur regelt de actieve en passieve openbaarheid met betrekking tot bestuursdocumenten die in het bezit zijn van een overheid, in dit geval de gemeente, het OCMW en het AGB.

Actieve en passieve openbaarheid

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 'actieve' en 'passieve' openbaarheid.

  • Actieve openbaarheid
    Het lokaal bestuur neemt zelf initiatieven om de burger te informeren over het beleid (inlichtingen over de werking en de structuur, via informatieblad Den Beiaard, website, nieuwsbrief, sociale media...).
  • Passieve openbaarheid
    De burger kan zelf aan het lokaal bestuur verzoeken bepaalde bestuursdocumenten openbaar te maken en dit door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen.

In bijlage vind je het reglement met meer uitleg betreffende openbaarheid van bestuur.

Tevens in bijlage vind je het aanvraagformulier. Met dit formulier vraag je toestemming tot inzage/afschrift en/of uitleg van bestuursdocumenten. Inzage en uitleg zijn uiteraard gratis. Wie een afschrift wenst, betaalt volgens het retributiereglement, waarvan de bedragen vermeld staan in het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier kan per brief of mail (info@steenokkerzeel.be) bezorgd worden aan het lokaal bestuur. Je kan het formulier ook afgeven aan het onthaal in het gemeentehuis.