Gemeente Steenokkerzeel

Wij werken momenteel uitsluitend op afspraak!

Wij doen er alles aan om jullie in deze coronaperiode zo goed mogelijk verder te helpen! Hou er wel rekening mee dat je het gemeentehuis niet zomaar kan binnenwandelen. Je hebt momenteel een afspraak nodig. Weet ook dat je heel veel documenten van thuis uit kan aanvragen via ons digitaal loket.
Wil je toch een afspraak maken? Hou dan rekening met de volgende zaken:
 • Kom je afspraak stipt na
 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen
 • Kom alleen en niet met het voltallige gezin als dat niet nodig is
 • Betaal elektronisch
 • Volg de richtlijnen aangegeven in het gemeentehuis

Bekijk hieronder waarvoor je bij welke dienst terecht kan. Gelieve dit grondig door te nemen alvorens een afspraak te maken. Zo dienen veel documenten aangevraagd te worden bij de dienst Burgerzaken, maar afgehaald te worden bij het Onthaal (met ruimere openingsuren).

Burgerzaken

Sociale zaken:

 • Pensioenaanvraag
 • Uitleg en aanvraag wilsverklaring euthanasie
 • Uitleg en aanvraag laatste wilsbeschikking

Burgerlijke stand:

 • Aanvraag ID
 • Aanvraag Kids-ID
 • Aanvraag rijbewijs
 • Aanvraag Reispas
 • Aanvraag bestuurderspas
 • Aanvraag én afhalen PIN en PUK-code
 • Beëindiging wettelijke samenwoning
 • Aangifte overlijden
 • Geboorteaangifte
 • Uitleg en aanvraag Belgische nationaliteit
 • Erkenning (ongeboren) kind
 • Opmaak huwelijksaangifte en bespreking voltrekking huwelijk
 • Uitleg en aanvraag voornaamswijziging
 • Opmaak akte levenloos geboren kind
 • Erkennen en inschrijven buitenlandse akten
 • Uitleg mbt huwelijk en wettelijk samenwonen indien betrokkene niet in België geboren is of geen wettelijk verblijf in België heeft

Begraafplaatsen:

 • Aanvraag hernieuwen (verlengen) concessie
 • Aanvraag ontgraven kist of urne
 • Aanvraag voortijdig beëindigen concessie
 • Aanvraag concessie na niet-geconcedeerde begraving
 • Aanvraag retroactieve thuisbewaring van urne

Vreemdelingen:

 • Aankomstverklaring
 • Opstart nieuwe procedure (na aankomst uit het buitenland)
 • Info betreffende vreemdelingen die naar België willen komen en hier willen blijven
 • Info betreffende de stand van zaken van een lopend dossier
 • Afleveren van bijkomende documenten na de opmaak van de Bijlage 19 / Bijlage 19 Ter (alles betreffende het in orde brengen van een lopend dossier)
 • Aanvraag duurzaam verblijf

Indien het kan, worden vragen telefonisch of per mail afgehandeld en is er geen afspraak nodig. Het is ook mogelijk dat er om extra informatie verzocht wordt alvorens een afspraak vast te leggen.

Afspraak bij de dienst Burgerzaken

Onthaal

 • Vuilniszakken kopen
 • GFT-sticker kopen
 • Afhalen ID
 • Afhalen Kids-ID
 • Afhalen rijbewijs
 • Afhalen Reispas
 • Afhalen bestuurderspas
 • Inschrijven speelpleinen
 • Cultuurtickets kopen
 • Steengoedbon (bankkaartlezer meenemen)
 • Werkloosheidspapieren laten tekenen

Afspraak bij het Onthaal

Sociale dienst

 • Administratieve hulp
 • Budgetbegeleiding/budgetbeheer
 • Leefloon
 • Financiële steun
 • Huisvesting
 • Juridische hulp

Afspraak bij de Sociale Dienst

Ruimtelijke Ordening

 • Inkijken van dossiers in openbaar onderzoek
 • Inkijken van dossiers in openbaar onderzoek
 • Het indienen van bezwaarschriften
 • Het opvragen van algemene informatie zoals stedenbouwkundige voorschriften en beperkte inhoudelijke vragen

Afspraak bij de dienst Ruimtelijke Ordening

Afspraak bij het Woonloket

Weet je niet goed bij welke dienst je moet zijn, bel dan gerust naar het onthaal via 02 254 19 00 tijdens de openingsuren. Ben je niet zo behendig met de computer? Dan helpen zij jou ook met plezier verder!

Wist je dat je veel attesten, uittreksels en aanvragen zelf kan regelen van thuis uit? Kijk zeker eens in ons digitaal loket!

Ik neem een kijkje in het digitaal loket!

Gepubliceerd op do 04 feb 2021