Gemeente Steenokkerzeel

Akte van overlijden

Online aanvragen

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

Procedure

  • De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden.
  • De gemeente in kwestie verwittigt de gemeente waar de overledene woonde.

Je kan een akte van overlijden aanvragen aan het loket van de dienst Burgerzaken of via ons digitaal loket. Je zal verwittigd worden van zodra de akte kan afgehaald worden aan het onthaal. Dit kan persoonlijk of door iemand anders; die moet dan wel een getekende volmacht en een kopie van jouw identiteitskaart meebrengen.

Kostprijs

Een akte van overlijden is gratis.

Digitaal loket