Gemeente Steenokkerzeel

Bebossingsvergunning

Voor het bebossen van een grond met een agrarische bestemming is er een gemeentelijke bebossingsvergunning nodig van het college van burgemeester en schepenen.

Voor wie

Zowel private eigenaars als openbare eigenaars moeten deze vergunning aanvragen.

Procedure

  • Je dient een aanvraag in via onderstaand aanvraagformulier bij de dienst Omgeving.
  • Het college van burgemeester en schepenen neemt binnen een termijn van 30 dagen een beslissing over jouw aanvraag. Neemt het college binnen deze termijn geen beslissing, dan wordt de vergunning geacht verleend te zijn.
  • Er wordt door de gemeente ook advies gevraagd aan het Departement Landbouw en Visserij en aan het Agentschap Natuur en Bos.