Gemeente Steenokkerzeel

Bekendmaking goedkeuring Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) strategisch plan 2023 - 2027

De Vlaamse overheid  brengt ter kennis van het publiek dat het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd op 17 maart 2023, op basis van een goedgekeurde MER.

Hieronder vindt je een verklaring namens de initiatiefnemer.

Conform artikel 12 van het plan-MER-besluit (Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's), meldt de gemeente dat de betrokken documenten kunnen worden geraadpleegd via de website van de initiatiefnemer, met name het Departement Landbouw en Visserij

Meer informatie over de MER procedure is te vinden op: Milieueffectrapportage | Departement Omgeving - Vlaamse overheid (vlaanderen.be)