Gemeente Steenokkerzeel

Belgische nationaliteit (op afspraak)

Afspraak maken

De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari 2013 gewijzigd. Die wet kan steeds geraadpleegd worden op het internet.

Voorwaarden

De procedure naturalisatie (bij de kamer van Volksvertegenwoordigers) is een uitzonderingsprocedure geworden: enkel voor staatlozen die minstens 2 jaar wettelijk in België verblijven of voor vreemdelingen die buitengewone prestaties op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel niveau kunnen bewijzen.

De nationaliteitsverklaring voor volwassenen wordt mogelijk in 5 welomschreven gevallen:

  • Art.12bis§1 1°: in België geboren en in wettelijk verblijf zijn in België sinds geboorte
  • Art.12bis§1 2°: laatste 5 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, kennis van de Nederlandse taal, maatschappelijke integratie en economische participatie
  • Art.12bis§1 3°: laatste 5 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, kennis van de Nederlandse taal, huwelijk en laatste 3 jaar samenwoonst met een Belg of ouder van een Belgisch kind, maatschappelijke integratie
  • Art.12bis§1 4°: laatste 5 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, handicap of invaliditeit of pensioengerechtigde leeftijd
  • Art.12bis§1 5°: laatste 10 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, kennis van de Nederlandse taal, deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap.

Minderjarige kinderen worden automatisch mee Belg met de ouder die Belg wordt, op voorwaarde dat het kind op dat moment in België ingeschreven is.

Er is een speciale procedure voor een kind beneden de 12 jaar, op voorwaarde dat het in België geboren is.

Kostprijs

Het indienen van een aanvraag voor Belgische nationaliteit kost € 150. Dit bedrag moet je betalen aan de ontvanger van de registratie en is alleen van toepassing voor volwassenen.

Wat meebrengen

Wanneer je, na afspraak, langskomt bij de dienst Burgerzaken krijg je van een medewerker een lijst van documenten die je nodig hebt voor de aanvraag en alle nodige informatie voor het indienen van je dossier voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit.