Gemeente Steenokkerzeel

Bemalingen

We krijgen steeds vaker te maken met langere periodes van droogte. Verschillende inwoners stellen zich dan vragen bij tijdelijke bemalingen, waarbij grondwater wordt opgepompt om het vervolgens zomaar in de riolering of, in het beste geval de waterloop, te lozen.

In tijden van droogte waar aan iedereen gevraagd wordt om spaarzaam om te springen met water en waar we geconfronteerd worden met periodes met een algemeen oppomp- en/of sproeiverbod is dit een aanzienlijke bron van waterverspilling. Omdat we als bestuur hier maatregelen willen nemen, werd er een reglement bemalingen bij droogte opgesteld, waarin een aantal bepalingen zijn opgenomen waaraan u dient te voldoen.

  • Het reglement geldt jaarlijks tijdens de maanden maart tot en met oktober.
  • Het uitgangspunt is in eerste instantie om maximaal in te zetten op retourbemaling, met andere woorden om het opgepompte water in de directe omgeving terug te laten infiltreren.
  • Indien een retourbemaling niet mogelijk is dient het bemalingswater beschikbaar worden gesteld voor hergebruik. Er dient een buffervat van minimaal 10.000 liter geplaatst te worden met overloop naar het lozingspunt. Op het buffervat dient een aftapkraantje voorzien te worden dat hergebruik eenvoudig en kosteloos mogelijk maakt voor derden. Daarnaast moeten ook landbouwers de mogelijkheid hebben om een tankwagen te vullen. Er dient op elk moment een vrije toegang te zijn vanop de openbare weg naar het buffervat, waarbij de veiligheid van gebruikers van het water gegarandeerd is. Op het buffervat dient duidelijk, in waterbestendig materiaal, aangegeven te worden dat het water niet geschikt is voor menselijke consumptie en dat elk gebruik op eigen risico is. De exploitant afficheert de beschikbaarheid van water op een duidelijke manier, zichtbaar vanop de openbare weg van zodra er water ter beschikking is. De installatie van het buffervat dient te gebeuren op de eerste werkdag na de start van de bemaling. De exploitant stuurt uiterlijk op de dag na installatie van het buffervat een foto van de opstelling naar de dienst milieu en de dienst openbare werken (milieu@steenokkerzeel.be en werken@steenokkerzeel.be).
  • De bemaling dient in de periode van maart tot oktober een sondegestuurde bemaling te zijn. Dit betekent dat de pompen worden afgezet als het peil laag genoeg staat en pas weer worden aangezet wanneer het water te hoog komt te staan. Op deze manier wordt niet constant gepompt en zal uiteindelijk minder water verloren gaan.
  • De meterstanden van de debietmeters moeten wekelijks worden doorgegeven via een online formulier, zodat een betere opvolging en handhaving mogelijk wordt.

Op deze plaatsen kan u terecht voor hergebruik bemalingswater:
Bijlagen: reglement