Gemeente Steenokkerzeel

Bewijs van hoofdverblijfplaats (woonst)

Bewijs van hoofdverblijfplaats (woonst) aanvragen

Bewijs van hoofdverblijfplaats (woonst) met historiek in deze gemeente aanvragen

Bewijs van hoofdverblijfplaats (woonst) met volledige historiek aanvragen

Een bewijs van hoofdverblijfplaats (woonst) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Het bewijs bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

  • naam en voornamen
  • plaats en datum van geboorte
  • adres
  • burgerlijke staat
  • nationaliteit
  • de datum sinds wanneer je op het adres woont

Een bewijs van hoofdverblijfplaats (woonst) met historiek in deze gemeente of met volledige historiek, bevat naast het huidige adres eveneens de voorgaande adressen.

Voorwaarden

Je kan het document enkel aanvragen voor jezelf.

Indien het attest opgevraagd wordt door een derde, kan dit enkel afgeleverd worden indien de afgifte van dit attest door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan.

Procedure

Je kan de betreffende bewijzen van hoofdverblijfplaats (woonst)' aanvragen via het digitaal loket of bovenstaande links. Je kan dit attest dan dadelijk downloaden of laten opsturen via de post.

Kostprijs

Het attest 'bewijs van hoofdverblijfplaats (woonst)' is gratis.