Gemeente Steenokkerzeel

Bijzonder comité sociale dienst

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Dit orgaan is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Samenstelling

In Steenokkerzeel zetelen er naast de voorzitter nog 6 leden in het bijzonder comité voor de sociale dienst. Zij werden verkozen door de raad voor maatschappelijk welzijn.

Samenstelling in beeld

Agenda's, verslagen besluitenlijsten

De agenda's, de verslagen en de besluitenlijsten van het bijzonder comité voor de sociale dienst worden nooit gepubliceerd. De vergaderingen zijn niet openbaar en strikt vertrouwelijk.

Beleidsdocumenten

Het lokaal bestuur is verplicht om te werken met een budget, jaarrekening en een meerjarenplan. Het meerjarenplan houdt de raming van de uitgaven en inkomsten in, die de gemeente gaat doen of innen gedurende de legislatuur. Het budget en jaarrekening zijn onderdeel van het meerjarenplan, dat betrekking heeft op het lopende jaar. Is de gemeente van plan om een bepaalde investering te doen? Dan zal ze dat eerst moeten voorzien in het budget en het meerjarenplan en daarvoor de nodige kredieten voorzien.

Budget, jaarrekening en meerjarenplan