Gemeente Steenokkerzeel

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen staat in voor het dagelijkse bestuur van de gemeente. Zo houdt het schepencollege zich onder meer bezig met de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Het is daarnaast een uitvoerend orgaan waarbij het zowel opdrachten van gemeentelijk, als van algemeen belang behartigt (bv. houden van de kiezerslijsten, onderhoud van buurtwegen en waterlopen).

Samenstelling

De gemeenteraad kiest tijdens de installatievergadering, na de eedaflegging van de gemeenteraadsleden, de schepenen onder de gemeenteraadsleden. Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester en minstens twee schepenen. Het maximum aantal schepenen is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente.

Samenstelling in beeld

Besluitenlijsten

Het college van burgemeester en schepenen vergadert wekelijks op maandag om 13 uur. Tijdens de zomermaanden juli en augustus gebeurt dit tweewekelijks.
De agenda's en de verslagen van het college van burgemeester en schepenen worden nooit gepubliceerd aangezien de vergaderingen niet openbaar zijn. Wat je wel kan raadplegen is de lijst met besluiten. Een besluitenlijst is een overzicht van de besluiten die tijdens een vergadering zijn genomen, met een korte samenvatting.

Besluitenlijsten

Beleidsdocumenten

Het lokaal bestuur is verplicht om te werken met een budget, jaarrekening en een meerjarenplan. Het meerjarenplan houdt de raming van de uitgaven en inkomsten in, die de gemeente gaat doen of innen gedurende de legislatuur. Het budget en jaarrekening zijn onderdeel van het meerjarenplan, dat betrekking heeft op het lopende jaar. Is de gemeente van plan om een bepaalde investering te doen? Dan zal ze dat eerst moeten voorzien in het budget en het meerjarenplan en daarvoor de nodige kredieten voorzien.

Budget, jaarrekening en meerjarenplan