Gemeente Steenokkerzeel

Contactgegevens registreren in rijksregister

Het rijksregister biedt je de mogelijkheid aan om je contactgegeven op vrijwillige basis mee te delen.

De centrale registratie van de contactgegevens wordt gevraagd door een aantal instanties, namelijk overheidsdiensten zoals het departement van Financiën, de hulpdiensten, de diensten van de civiele bescherming. De overheidsinstanties, die de machtiging hebben je gegevens in het rijksregister te consulteren, kunnen op die manier sneller en directer met jou communiceren.

Deze gegevens zijn ook toegankelijk voor een aantal instanties die wettelijk gemachtigd zijn om daartoe toegang te hebben en om ze te gebruiken, overeenkomstig de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. De machtigingen inzake toegang tot die gegevens worden verleend door het Sectoraal Comité van het rijksregister en kunnen geraadpleegd worden op de site van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (https://www.privacycommission.be/nl/beslissingen).

Het is altijd mogelijk je contactgegevens te wijzigen of te schrappen.

Voorwaarden

18 jaar of ouder zijn.

Procedure

Je kan je contactgegevens laten registreren, wijzigingen of schrappen aan het loket van de dienst Burgerzaken. Je kan er ook voor kiezen om je contactgegevens  rechtstreeks te registreren in de toepassing “Mijn Dossier”. Hiervoor heb je je identiteitskaart en een kaartlezer nodig.

Indien je dit graag ter plaatse wilt laten registreren kan dit op afspraak via www.steenokkerzeel.be/burgerzaken of telefonisch 02 254 19 80

Wat meebrengen

Je identiteitskaart of verblijfstitel.