Gemeente Steenokkerzeel

Europees rijbewijs

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Voor de rijopleiding kan je kiezen uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool. In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

Procedure

Je vraagt het Europese rijbewijs PERSOONLIJK aan bij de dienst Burgerzaken in de gemeente waar je bent ingeschreven.

Je kan het rijbewijs 4 werkdagen na de aanvraag afhalen bij de dienst Onthaal. Indien je het niet zelf kan komen ophalen, dien je een getekende volmacht, een kopie van jouw identiteitskaart + jouw oude rijbewijs/voorlopig rijbewijs mee te geven met iemand anders.

Kostprijs

In Steenokkerzeel kost een rijbewijs € 25.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van jouw Europees rijbewijs breng je volgende zaken mee:

  • Je identiteitskaart.
  • een pasfoto als de foto op je identiteitskaart niet meer gelijkend is
  • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier om een rijbewijs, dat het examencentrum heeft afgeleverd, volledig ingevuld en voor- en achterkant ondertekend door de aanvrager
  • voor de categorieën AM, A1, A2, A: een bekwaamheidsattest van onderricht dat de rijschool heeft afgeleverd
  • voor de categorieën C en D, een rijgeschiktheidsattest, eventueel attest van vakbekwaamheid.

Bij het afhalen van jouw Europees rijbewijs:

  • voorlopig rijbewijs/oud rijbewijs
  • Indien je het niet zelf kan komen ophalen, dien je een getekende volmacht, een kopie van jouw identiteitskaart + jouw oude rijbewijs/voorlopig rijbewijs mee te geven met iemand anders

Opgelet: Haal je rijbewijs af binnen de 3 maanden, zoniet wordt het vernietigd volgens de regels van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en moet je een nieuw rijbewijs aanvragen op eigen kosten.