Gemeente Steenokkerzeel

Gemeentelijk Ruimtelijk Beleid

In afwachting van een algemene stedenbouwkundige bouwverordeningen (in opmaak) hanteert de gemeente Steenokkerzeel al enkele basisnormen voor een goed gemeentelijk ruimtelijk beleid. 

Een goed ruimtelijk beleid is er in principe op gericht dat wonen en werken wordt versterkt in de kernen en dat de open ruimte gebieden worden gevrijwaard voor landbouw en natuur. Het versterken van wonen en werken in de kernen kan alleen positief zijn voor de gemeente wanneer er een voldoende voorzieningenniveau aanwezig is.