Gemeente Steenokkerzeel

Kappen van bomen vanwege acuut gevaar

Voor het kappen van alleenstaande hoogstammige bomen of van enkele bomen in lijnverband vanwege acuut gevaar was vroeger de schriftelijke instemming van het Agentschap voor Natuur en Bos vereist, maar deze bevoegdheid ligt vanaf 29 september 2016 bij de burgemeester.

Wat is acuut gevaar?
Acuut gevaar dreigt :

 • wanneer er direct gevaar dreigt om personen te verwonden
 • wanneer er direct gevaar dreigt om eigendommen te beschadigen
 • wanneer er direct gevaar dreigt voor andere bomen (vb. snelvermeerderende ziekte)

Direct gevaar moet hierbij worden geïnterpreteerd als sneller voorkomend dan de termijnen die voorzien zijn in de normale vergunningsprocedure.

Acuut gevaar bij bomen doet zich voor op het ogenblik dat men een of meerdere fysische mankementen zichtbaar vaststelt, zoals:

 • wortelbreuk
 • stambreuk – lateraal of horizontaal
 • opengescheurde kruin
 • openscheuren van meerstammige bomen en kruinen
 • afgescheurde zware hoofdtak van de kruin met verminking van de stam en stamtorsingen
 • boom al geruime tijd volledig afgestorven met houtinrottingen waardoor de stabiliteit onvoldoende wordt
 • duidelijk vermolmde (en door zwammen) volledig aangetaste schors en houtvezels van de stam

Eveneens bij externe aantastingen of andere inwerkende krachten, zoals:

 • Boom die recentelijk schuin is gezakt uit zijn natuurlijk evenwicht
 • Houtzwammen aantastingen op verschillende plaatsen of onderaan de voet van de stam over 1/3de tot meer dan de helft van de stamomtrek
 • Volledig ingerotte en uitgeholde stam
 • Diep ingerotte stamwonden, waarbij een breuk bij stormwinden niet uit te sluiten is
 • Ondermijning van de boom zijn goede stabiliteit door uitspoeling bodem of bij grondwerken.

Voor meer info of een afspraak ter plaatse kan je terecht bij onze groendienst.