Gemeente Steenokkerzeel

Klimaatactieplan

Burgemeesterconvenant/Klimaatplan


De provincie Vlaams-Brabant besloot zich te engageren voor het Europese initiatief “The convenant of Mayors”. Bedoeling is om zoveel mogelijk gemeenten mee over de streep te krijgen en hen acties te laten ondernemen om de doelstellingen van dit initiatief te behalen.
Welke doelstellingen zijn dit?
- 20 % CO2 besparen
- 20 % alternatieve energiebronnen aanwenden
- En dit alles tegen 2020.

Ambitieus, inderdaad! Maar om onze gemeente leefbaar te houden, zijn dergelijke acties absoluut noodzakelijk. Steenokkerzeel schaart zich dan ook volledig achter dit project. 


De provincie liet voor het gehele grondgebied een nulmeting uitvoeren. Een nulmeting zijn de uitstoten van waaruit we vertrekken en ten opzichte van dewelke we dus 20 % dienen te besparen. Na opzoekingswerk werd besloten om 2011 als referentiejaar te nemen. De reden? Vanaf dat jaar waren de meeste gegevens beschikbaar en kregen we bijgevolg een beter beeld van de uitstoot. 


De nulmeting wees uit dat gezinnen en transport (zowel particulier als professioneel) de grootste verbruikers zijn. Het is m.a.w. essentieel om samen te werken aan verbetering in de toekomst. Alleen op die manier kunnen de doelstellingen behaald worden. Als gemeente zullen wij zeker ook ons steentje bijdragen.


Denk dus niet te snel, “mijn bijdrage zal niks uitmaken”. Alle kleine beetjes helpen. Bovendien zal elke inspanning die je thuis doet, ook financieel iets opleveren. Een lager verbruik resulteert in lagere kosten.


Maatregelen zoals dakisolatie en de vervanging van een stookinstallatie kunnen bijvoorbeeld al heel wat winst opleveren. Op die manier draag je bij aan de natuur én haal je er zelf ook profijt uit. Waarom nog wachten?


Andere maatregelen zoals zonnepanelen, warmtepompen, e.d. dragen dan weer bij tot het tweede luik van de opdracht, zijnde het invoeren van alternatieve energiebronnen.
Naar mobiliteit toe, zijn de fiets, het openbaar vervoer, … uiterst belangrijk. Wij trachten dan ook ons fietsenpadennetwerk en onze trage wegen uit te bouwen en te verbeteren. Op die manier willen we ons inwoners stimuleren om de auto ook eens thuis te laten.


Maar er is nog veel meer dat je kan doen! Wil je hier graag meer over weten? Dan verwijzen we met veel plezier naar het klimaatplan.


Zit je al in een vereniging die heel wat zaken onderneemt en dus onrechtstreeks zijn steentje bijdraagt? Laat het ons zeker weten, want alle info is welkom om te rapporteren naar Europa en ons doel tegen 2020 te behalen.


Mocht je zelf je schouders willen zetten onder een actie, neem gerust contact op met de milieudienst en we bekijken samen wat er mogelijk is.