Gemeente Steenokkerzeel

Laatste wilsbeschikking (op afspraak)

Je kan zelf bepalen wat er met jouw lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document dat je kan opvragen bij de dienst Burgerzaken.

In de laatste wilsbeschikking kan je aangeven:

 • of je kiest voor een traditionele begrafenis of crematie
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
 • in welke gemeente jouw laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams gewest)
 • of je een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Procedure

Hoe kan ik een laatste wilsbeschikking laten opstellen?

Je komt naar de dienst Burgerzaken - na afspraak - op het nummer 02 254 19 80 of via burgerzaken@steenokkerzeel.be  en geeft ons je voorkeur door. Er wordt een verklaring opgesteld dewelke geregistreerd wordt in het bevolkingsregister. Je krijgt een ontvangstbewijs mee.

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden?

Je kan kiezen voor begraving of crematie. Je kan aangeven of de crematie gevolgd wordt door:

 • begraving van de as binnen een begraafplaats
 • bijzetting van de as in een urnenmuur  (columbarium)
 • verstrooiing van de as in een strooiweide op een begraafplaats
 • verstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
 • begraving of verstrooiing van de as buiten de begraafplaats, met uitzondering van het openbaar domein (dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders of voogd van een minderjarige)
 • bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats.

Hoe kan ik het ritueel voor de uitvaartplechtigheid bepalen?

In de laatste wilsbeschikking kan je het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:

 • geen ritueel
 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • Vrijzinnige levensovertuiging
 • Neutraal filosofische overtuiging.

Kunnen er nog wijzigingen worden gemaakt zodra ik mijn laatste wilsbeschikking heb ingediend?

Het is altijd mogelijk om zelf wijzigingen aan je laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag bij de dienst Burgerzaken. Jouw nabestaanden kunnen echter niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten jouw laatste wil nakomen.

Mogen de nabestaanden na crematie de as van een overledene zelf bijhouden?

De nabestaanden kunnen de as ook bewaren. Maar bij het einde van deze bewaring moet de as worden:

 • uitgestrooid
 • begraven
 • bijgezet worden in een urnenmuur (columbarium) op de begraafplaats.