Gemeente Steenokkerzeel

Lessen Nederlands voor anderstalige inwoners

Infosessie lessen Nederlands voor anderstaligen op maandag 24 juni 2024

Ken je iemand die een cursus Nederlands zoekt? Een buurman die net in je straat is komen wonen en op zoek is naar een basiscursus? Of een ouder op school die al goed Nederlands spreekt, maar interesse heeft in activiteiten om Nederlands te oefenen? Wijs deze persoon dan zeker door naar de lessen Nederlands voor anderstaligen die we vanaf september 2024 opnieuw organiseren in samenwerking met het CVO en Agentschap voor Integratie en Inburgering.

Op  maandag 24 juni 2024 kunnen geïnteresseerden terecht op een infosessie over deze lessen Nederlands.

Infosessie lessen Nederlands

Maandag 24 juni 2024
17u00 tot 20u00

GC De Corren
Van Franchenlaan 24
1820 Steenokkerzeel

Langsgaan op de infosessie is gratis en vrijblijvend, maar wel op afspraak!

Maak eerst een afspraak! 
Bel  0800 123 00 (gratis) of surf naar www.infonl.be


W
at gebeurt er op zo’n afspraak?

  • Een gesprek met een consulent om de noden, interesse en beschikbaarheid te bespreken
  • Eventueel een test om te bepalen in welke cursus je terecht kan
  • Je kan er informatie vragen (prijs, leslocatie, lesmoment, soorten cursussen …)
  • Je kan er inschrijven voor een cursus bij jou in de buurt
  • Je krijgt er informatie over oefenkansen Nederlands

Maak een afspraak

De cursussen zelf vinden plaats vanaf september 2024.


Cursussen Nederlands in Steenokkerzeel

De cursussen zijn gevarieerd en de sfeer is geweldig!

In niveau 1 leer je o.a. jezelf voorstellen, inlichtingen vragen, telefoneren enz.

Op het einde van de cursus kan je een gesprek voeren in het Nederlands en eenvoudige berichten of teksten lezen en schrijven.

Niveau 1 : start maandag 16 september 2024 tem 22 januari 2025

Niveau 2 : start maandag 3 februari 2025 tem 11 juni 2025

De lessen vinden plaats in gemeenteschool Piramide, Mulslaan 2, Steenokkerzeel.

Inschrijvingen:
in samenwerking met het Agentschap voor Integratie en Inburgering.
Tel: 0800 123 00 (gratis nummer)
https://integratie-inburgering.be/contactpunt-vilvoorde

Kostprijs:
Het inschrijvingsgeld bedraagt €180 (excl. handboek en administratiekosten) 

Cursisten uit Steenokkerzeel die slagen voor het examen, krijgen dit bedrag terugbetaald door het gemeentebestuur.

Cours de néerlandais à Steenokkerzeel

Les cours sont variés et l’atmosphère y est agréable!

Au niveau 1 tu apprendras à te présenter, demander des informations, téléphoner etc.

A la fin du cours tu participeras facilement à une conversation en néerlandais et tu liras et écriras des messages et textes simples.

Niveau 1 : du lundi 16 septembre 2024 jusqu' au 22 janvier 2025

Niveau 2 : du lundi 03 février 2025 jusqu' au 11 juin 2025

Les cours auront lieu dans l'école communale Piramide, Mulslaan 2, Steenokkerzeel


Inscriptions:
en coopération avec l’ “Agentschap voor Integratie en Inburgering.
Tél: 0800 123 00 (numéro gratuit)
https://integratie-inburgering.be/contactpunt-vilvoorde

Prix:
Les frais d'inscription s'élèvent à180 € (excl. manuel et frais administratifs)

La commune s’engage à rembourser ces frais aux cursistes ayant domicile à Steenokkerzeel qui ont passé les examens.


Dutch courses at Steenokkerzeel

The courses are varied and the atmosphere is great!

In level 1 you learn how to introduce yourself, to ask for information, to phone etc. At the end of the course, you’re able to participate in a Dutch conversation and to read and write short messages and texts.

 Level  1 : from monday 16th september 2024 untill 22th january 2025

Level  2 : from monday 3th february 2025 untill 11nd june 2025

The new courses will take place in the municipal school ‘Piramide’, Mulslaan 2 in Steenokkerzeel.


Enrolment:
in cooperation with the “Agentschap voor Integratie en Inburgering".
Call : 0800 123 00 (free of charges)
https://integratie-inburgering.be/contactpunt-vilvoorde

Price:
The tuition fee is €180 (manual and administration cost excluded)

Upon passing the exams, participants living in Steenokkerzeel will have those costs refunded by the town council.