Gemeente Steenokkerzeel

Lessen Nederlands voor anderstalige inwoners

Infosessie lessen Nederlands op 15 juni 2023

Ken je iemand die een cursus Nederlands zoekt? Een buurman die net in je straat is komen wonen en op zoek is naar een basiscursus? Of een ouder op school die al goed Nederlands spreekt, maar interesse heeft in activiteiten om Nederlands te oefenen?

Vanaf september 2023 vinden er opnieuw cursussen Nederlands plaats in Steenokkerzeel!

Op 15 juni 2023 organiseren we een vrijblijvende infosessie voor geïnteresseerde deelnemers.

INFOSESSIE NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN

Datum: 15 juni 2023 -
17u00 tot 19u30.
Locatie: GC De Corren, Van Frachenlaan 24, 1820 Steenokkerzeel

Maak eerst een
afspraak! 
Bel  0800 123 00 (gratis) of surf naar www.infonl.be


W
at gebeurt er op zo’n infomoment?

  • Een gesprek met een consulent om de noden, interesse en beschikbaarheid te bespreken
  • Eventueel een test om te bepalen in welke cursus je terecht kan
  • Je kan er informatie vragen (prijs, leslocatie, lesmoment, soorten cursussen …)
  • Je kan er inschrijven voor een cursus bij jou in de buurt
  • Je krijgt er informatie over oefenkansen Nederlands

Maak een afspraak voor de infosessie


Cursussen Nederlands in Steenokkerzeel

De cursussen zijn gevarieerd en de sfeer is geweldig!

In niveau 1 leer je o.a. jezelf voorstellen, inlichtingen vragen, telefoneren enz.

Op het einde van de cursus kan je een gesprek voeren in het Nederlands en eenvoudige berichten of teksten lezen en schrijven.

Niveau 1 : start maandag 18 september 2023 tem 24 januari 2024

Niveau 2 : start maandag 05 februari 2024 tem 12 juni 2024

De lessen vinden plaats in de refter van de gemeenteschool Piramide, Mulslaan 2, Steenokkerzeel.

Inschrijvingen:
in samenwerking met het Agentschap voor Integratie en Inburgering.
Tel: 0800 123 00 (gratis hummer)
https://integratie-inburgering.be/contactpunt-vilvoorde

Kostprijs:
Het inschrijvingsgeld bedraagt €210 (inclusief handboek en administratieve kost)
Cursisten uit Steenokkerzeel die slagen voor het examen, krijgen dit bedrag terugbetaald door het gemeentebestuur.


Cours de néerlandais à Steenokkerzeel

Les cours sont variés et l’atmosphère y est agréable!

Au niveau 1 tu apprendras à te présenter, demander des informations, téléphoner etc.

A la fin du cours tu participeras facilement à une conversation en néerlandais et tu liras et écriras des messages et textes simples.

Niveau 1 : du lundi 18 septembre 2023 jusqu' au 24 janvier2024

Niveau 2 : du lundi 05 février 2024 jusqu' au 12 juin 2024

Les cours auront lieu dans l'école communale Piramide, Mulslaan 2, Steenokkerzeel


Inscriptions:
en coopération avec l’ “Agentschap voor Integratie en Inburgering.
Tél: 0800 123 00 (numéro gratuit)
https://integratie-inburgering.be/contactpunt-vilvoorde

Prix:
Les frais d'inscription s'élèvent à 210 € (y comprenant le manuel et les frais administratifs)
La commune s’engage à rembourser ces frais aux cursistes ayant domicile à Steenokkerzeel qui ont passé les examens.


Dutch courses at Steenokkerzeel

The courses are varied and the atmosphere is great!

In level 1 you learn how to introduce yourself, to ask for information, to phone etc. At the end of the course, you’re able to participate in a Dutch conversation and to read and write short messages and texts.

 Level  1 : from monday 18th september 2023 untill 24th january 2024

Level  2 : from monday 5th february 2024 untill 12nd june 2024

The new courses will take place in the municipal school ‘Piramide’, Mulslaan 2 in Steenokkerzeel.


Enrolment:
in cooperation with the “Agentschap voor Integratie en Inburgering".
Call : 0800 123 00 (free of charges)
https://integratie-inburgering.be/contactpunt-vilvoorde

Price:
The tuition fee is €210 (manual and administration cost included)
Upon passing the exams, participants living in Steenokkerzeel will have those costs refunded by the town council.