Gemeente Steenokkerzeel

Subsidies "Infiltreren, bufferen, hergebruiken en afkoppelen van hemelwater"

De gemeentelijke premies voor bufferen, infiltreren en hergebruiken van hemelwater worden vervangen door premies van Fluvius. Je kan de premie hier aanvragen, onderdeel “Hemelwater en riolering”:

Premie aanvragen

Het gemeentelijk subsidiereglement wordt hierbij opgeheven. Voor het ontharden en voorzien van groendaken zal een nieuwe premieregeling uitgewerkt worden.

Door de klimaatverandering doen er zich vaker extreme weersituaties voor, dit leidt tot meer hittestress, wateroverlast en verdroging. Om ons te beschermen tegen deze gevolgen, zijn doorgedreven maatregelen nodig, ook op perceelsniveau.

Het doel van de premies is via het hergebruiken, infiltreren en bufferen van hemelwater de gemeente weerbaarder te maken tegen weersextremen en de levenskwaliteit te vergroten. Door het betoelagen van maatregelen op perceelniveau, worden hittestress, wateroverlast en verdroging tegengegaan en de biodiversiteit verhoogd.

De premies van Fluvius belonen ingrepen binnen drie thema’s, namelijk:

  • het hergebruiken van hemelwater van op dakverhardingen: subsidie van € 250 wanneer minstens 50% van de totale horizontale dakoppervlakte wordt aangesloten op de hemelwaterput, met een minimum vastgelegd volume, hergebruik met een pompinstallatie met aansluiting van minstens één toilet of wasmachine én een afzonderlijk circuit regenwater/stadswater (enkel woningen met een eerste vergunning afgeleverd vóór 1999)
  • het infiltreren van hemelwater: subsidie van € 250 wanneer minstens 50% van de totale horizontale dakoppervlakte wordt aangesloten (enkel indien niet verplicht bij bouw/verbouw en onder voorwaarden)
  • het gescheiden afvoeren van hemelwater en huishoudelijk afvalwater: subsidie € 500 (enkel indien niet verplicht bij bouw/verbouw en op basis van een conform keuringsattest).