Gemeente Steenokkerzeel

Registratie van pluimvee en hobbypluimvee

Houd je thuis pluimvee als hobby? Of hou je pluimvee voor de eieren of voor de slacht? Dan kan het goed zijn dat je je moet laten registreren in de Saniteldatabank.

Voor wie

Wie moet zich laten registreren in de Saniteldatabank*?

Afhankelijk van de soort pluimvee, het aantal en met welk doel deze gehouden worden, maakt de wetgeving een onderscheid of je je al dan niet dient te laten registreren.

Voor welke pluimveesoorten is deze wetgeving van toepassing?

De registratie in de Saniteldatabank is enkel van toepassing voor houders van: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (struisvogels, emoes, nandoes en casuarissen).

Voorwaarden

Wanneer is het nodig om je te registreren?

Hou je enkel hobbypluimvee (bv. sierkippen) dat nooit in de voedselketen komt, ook de eieren niet? Dan zijn er twee mogelijkheden:

  • Als je meer dan 199 dieren als hobbypluimvee houdt en/of je neemt deel aan een markt. In dit geval laat je een beslag** registreren als hobbyhouderij.
  • Beschik je over een inrichting*** waar je op regelmatige basis hobbypluimvee aan- en verkoopt? Dan word je beschouwd als een pluimveehandelaar en laat je een beslag als handelsbedrijf activeren.

Hou je pluimvee voor de productie van eieren en/of vlees? Dan zijn er ook hier twee mogelijkheden:

  • Zolang je deze producten uitsluitend binnen het eigen gezin consumeert, moet je niets registreren.

Van zodra je echter pluimvee dat bestemd is voor de voedselketen of producten ervan (eieren/vlees) weggeeft of verkoopt buiten je gezin, is het wél verplicht om een bepaald type beslag te laten activeren in de Saniteldatabank. Het type is afhankelijk van je activiteiten en het aantal dieren dat je houdt. Je laat je registreren als:

o geregistreerd bedrijf: als je maximum 199 dieren als gebruikspluimvee (bestemd voor de productie van vlees of consumptie-eieren) op dezelfde inrichting houdt.

o bedrijf met geringe capaciteit: als je maximum 4999 dieren als gebruikspluimvee (bestemd voor de productie van vlees of consumptie-eieren, geen loopvogels) op dezelfde inrichting houdt.

o broeierij: als je een broedcapaciteit hebt van minstens 50 eieren voor loopvogels of 200 eieren voor ander pluimvee.

o professioneel bedrijf: in alle andere gevallen.

*De Saniteldatabank: dat is de databank van het Federaal Agentschap van Voedselveiligheid (FAVV) die ontwikkeld werd om de Belgische veestapel te registreren en identificeren.
**Een beslag: een groep dieren van eenzelfde diersoort met eenzelfde gezondheidsstatus die zich op dezelfde inrichting bevinden. Op 1 inrichting kunnen wel meerdere diersoorten gehouden worden. Elke diersoort wordt geregistreerd aan de hand van een beslagnummer.
***Een inrichting: een plaats/ruimte (binnen of buiten)/structuur/… waar één of meerdere diersoorten gehouden worden op een tijdelijke of permanente basis. Bv. veehouderij, markt, handelaarsstal, … Een inrichting wordt geregistreerd aan de hand van een inrichtingsnummer dat gekoppeld is aan de adreslocatie.

Meer info

Bron, hulp  en info: Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw
info@dgz.be • 078 05 05 23 • www.dgz.be