Gemeente Steenokkerzeel

Ook Steenokkerzeel heeft het diervriendelijk label 2.0 van de provincie Vlaams-Brabant

We streven in de gemeente al meerdere jaren naar een diervriendelijk regulier beleid. Sinds de vorige legislatuur is dierenwelzijn een volwaardige bevoegdheid.

Ook de provincie Vlaams-Brabant stimuleert de gemeenten tot het voeren van een dagelijks diervriendelijk beleid. In 2019 voerde de provincie Vlaams-Brabant een strenger label ‘Diervriendelijke gemeente’ in. Het eerste label, dat 10 jaar bestaan heeft, hield weinig meer in dan het ondertekenen van een beginselverklaring.
Het nieuwe label werkt verder op het vorige label, maar er werden duidelijke doelstellingen aan gekoppeld. Gemeenten moeten jaarlijks hun inspanningen voor het dierenwelzijn aan de provincie rapporteren en worden op basis daarvan geëvalueerd. Bij een negatieve evaluatie kan een gemeente haar label verliezen.

Naast dierenwelzijn in het algemeen, zijn er ook o.a. de aspecten rond het houden van dieren, dieren in de landbouw, te beschermen dieren en biodiversiteit, overlast en handhaving o.a. loslopende honden en hondenpoep, plagen en ziekten bij en door dieren, invasieve exoten, jacht en wildbeheer, gekwetste en zieke dieren, kadavers en het slachten van dieren.

De gemeente streeft hierbij naar een zeer goede samenwerking met de betrokken partners-organisaties met elk hun eigen specifieke expertise.

  • De eigen wijkwerking van onze lokale politiezone KASTZE is het belangrijkste meldingspunt voor het melden van loslopende dieren, dierenverwaarlozing en overlast.
  • Voor de opvang van vnl. katten en honden is er de samenwerking met het dierenopvangcentrum Zemst.
  • Voor opvang van vogels, wilde en andere dieren zijn er contacten met o.a. Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Malderen en zorgboerderij Huppeldepup.
  • Voor de bestrijding van bruine ratten en het opruimen van kleine kadavers op openbaar domein is er de gemeentelijke dienst Werken in eigen beheer.
  • In het zwerfkattenbeleid heeft de lokale dierenarts een belangrijk aandeel.
  • Een huisdierensticker met vermelding van het aantal huisdieren in een bepaalde woning als nuttige informatie voor de hulpdiensten in nood, kan je bekomen bij het onthaal van het gemeentehuis.
  • De grote hondenlosloopweide aan het Floordambos is een realisatie uit 2017, in samenwerking met Agentschap Natuur en Bos. Daarnaast hebben we sinds 2022 ook een hondenlosloopweide in centrum Steenokkerzeel, op de Van Frachenlaan (bij de bloemenweides, naast het oude gedeelte van de begraafplaats).
  • In alle circa 150 openbare vuilbakken mogen de toegeknoopte hondenpoepzakjes worden gedeponeerd. De afvalintercommunale INTERZA verzorgt de lediging. 

In oktober organiseren we in GC De Corren een jaarlijkse info-en contactavond rond werelddierendag. Volg hiervoor onze gemeentelijke communicatiekanalen.

Meer info:
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/dierenwelzijn/veelgestelde-vragen-over-dierenwelzijn
https://www.vlaanderen.be/dierenwelzijn

Contact:
Dienst milieu / dieren
Tel 02 254 19 51
Mail: milieu@steenokkerzeel.be