Gemeente Steenokkerzeel

Sociaal-economische vergunning voor handelsvestigingen

Als je een kleinhandelszaak wil openen, met andere woorden een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² die toegankelijk is voor het publiek, dan heb je daarvoor een speciale vergunning, de ‘sociaal-economische machtiging’, nodig.

Staatshervorming

Sinds 1 juli 2014 is de Vlaamse overheid officieel bevoegd voor het vergunningsbeleid voor handelsvestigingen en het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD). De bestaande regelgeving blijft van kracht totdat de Vlaamse overheid een initiatief neemt ze eventueel te wijzigen. Het secretariaat van het NSECD en dat van het Interministerieel Comité voor de Distributie (de beroepsinstantie) zitten bij het Agentschap Ondernemen.

Procedure

Je vraagt de vergunning aan bij de gemeente van de plaats van vestiging. Het college van burgemeester en schepenen reikt de machtiging uit.

  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte tussen 400 en 1000 m² beslist de gemeente autonoom.
  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 1000 m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) voordat het de machtiging toekent.

Voor een beperkte uitbreiding en een verhuizing van een eerder vergunde handelsvestiging bestaat er een vereenvoudigde procedure.