Gemeente Steenokkerzeel

Subsidie sociaal-culturele verenigingen

Aan erkende verenigingen, instellingen, stichtingen of actiegroepen voor sociaal-cultureel werk worden subsidies verleend volgens de normen en voorwaarden vastgelegd in het reglement voor de betoelaging van het plaatselijk sociaal cultureel werk.