Gemeente Steenokkerzeel

Kids-ID

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar:

 • Kids-ID bevat alle identiteitsgegevens van jouw kind én zijn of haar foto.
 • Ook de namen van de ouders staan erop.
 • De gegevens zijn zichtbaar op de kaart en zijn ook opgeslagen op een elektronische chip.

De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is:

 • geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart
 • verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar je als volwassene ook gewoon met je identiteitskaart naartoe kan, zonder dat je een paspoort nodig hebt.

De Kids-ID is bovendien heel wat meer dan alleen een identiteitsbewijs en reisdocument. Dankzij de dienst Hallo Ouders biedt de kaart kinderen een extra bescherming in noodgevallen. Hallo Ouders maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren...) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.

Kinderen vanaf zes jaar kunnen de kaart ook gebruiken om veilig te surfen en te chatten op het internet:

 • Vanaf zes jaar krijgen kinderen een PIN-code. Zo kunnen ze zich online identificeren met hun Kids-ID.
 • Diverse beveiligingselementen maken de kaart moeilijk vervalsbaar.
 • Het document bevat geen handtekeningscertificaat omdat kinderen onder de 12 jaar geen documenten mogen tekenen.

In de toekomst kan de kaart ook gebruikt worden als bibliotheekpas, als zwembadabonnement, bij de inschrijving op school of als lidkaart van de sportclub. Kids-ID is het resultaat van een samenwerking tussen Child Focus, FOD Binnenlandse Zaken, Fedict en het Rijksregister.

Geldigheidsduur

Een Kids-ID is altijd drie jaar geldig. De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag ook al is jouw kind ondertussen 12 jaar geworden.

De Kids-ID moet ook niet vervangen worden wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel op de chip vermeld en kan dus worden aangepast door de gemeente waarnaar het kind zal verhuizen.

Voorwaarden

Als je een Kids-ID wil aanvragen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

 • je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind
 • je moet samen met het kind de Kids-ID aanvragen 

Indien de ouders niet meer op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, zal er een brief gestuurd worden naar de andere ouder om hem/haar in kennis te stellen van de lopende aanvraag. Om de procedure te bespoedigen, kan de andere ouder hiervoor een toelating + een kopie van zijn/haar identiteitskaart meegeven bij de aanvraag.

Procedure

De aanvraag gebeurt op initiatief van de ouders en is enkel verplicht als je met jouw kind naar het buitenland gaat. Je vraagt de Kids-ID aan bij het gemeentebestuur waar het kind is ingeschreven. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn.

Wanneer je de Kids-ID aangevraagd hebt, ontvang je na ongeveer 2 tot 3 weken een brief met vermelding van je nieuwe PIN-code en PUK-code. Kinderen onder de 6 jaar hebben geen PIN-code.

Moest je de brief met de codes niet ontvangen hebben, dan kan je een nieuwe PIN-code en PUK-code aanvragen dewelke na ongeveer 10 werkdagen zal toekomen bij de dienst Burgerzaken.

In dringende gevallen is een spoedprocedure mogelijk (1 tot 2 werkdagen), maar hiervoor loopt de kostprijs hoog op. Contacteer zo snel mogelijk de dienst Burgerzaken voor meer informatie.

Belgische kinderen in het buitenland

Sinds 1 oktober 2015 kunnen Belgische kinderen jonger dan 12 jaar die in het buitenland wonen een Kids-ID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven.

Kostprijs

In Steenokkerzeel kost een Kids-ID: € 13

 • in spoedprocedure: € 110 (aanvraag voor 15u, afhalen volgende werkdag na 14u)
 • in extreme-spoedprocedure met levering in Brussel: € 147 (aanvraag voor 15u, afhalen volgende werkdag of zaterdag in de voormiddag in Brussel)
 • duplicaat PIN-code en PUK-code bij verlies: € 5

Wat meebrengen

Bij de aanvraag (dienst Burgerzaken) van een Kids-ID moet je als ouder (met ouderlijk gezag) het volgende meenemen:

 • (indien van toepassing) de oude Kids-ID of een voorlopig attest van de politie (bij diefstal). Bij verlies kan een voorlopig attest bekomen worden bij de dienst Burgerzaken (dit kan buiten de openingsuren ook nog bij de politie).
 • bij de aanvraag moet het kind aanwezig zijn
 • een recente pasfoto met witte achtergrond
 • indien de ouders niet meer op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, zal er een brief gestuurd worden naar de andere ouder om hem/haar in kennis te stellen van de lopende aanvraag. Om de procedure te bespoedigen, kan de andere ouder hiervoor een toelating + een kopie van zijn/haar identiteitskaart meegeven bij de aanvraag.

Bij het afhalen (dienst Onthaal) van de Kids-ID:

 • (indien van toepassing) de oude Kids-ID of voorlopig attest bij verlies/diefstal
 • de brief die je thuis kreeg met de vraag de Kids-ID af te halen en waarop ook de PIN-en PUK-code vermeld staan
 • indien je als ouder de Kids-ID niet zelf kan komen ophalen, dien je bovenstaande stukken, een getekende volmacht én een kopie van jouw identiteitskaart mee te geven met iemand anders