Gemeente Steenokkerzeel

Elektronische vreemdelingenkaart

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen.

Procedure

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart zijn verschillend naargelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

Je kan je elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij de dienst Burgerzaken.

Na aanmelding met je eventuele oproepingsbrief en een recente en gelijkende pasfoto (met witte achtergrond) bij de dienst Burgerzaken voor de aanvraag van je nieuwe vreemdelingenkaart, ontvang je na ongeveer twee tot drie weken een brief met vermelding van je nieuwe PIN-code en PUK-code.

Moest je de brief met de codes niet ontvangen hebben, dan kan je een nieuwe PIN-code en PUK-code aanvragen dewelke na ongeveer 10 werkdagen zal toekomen bij de dienst Burgerzaken.

In dringende gevallen is een spoedprocedure mogelijk, maar hiervoor loopt de kostprijs hoog op. Contacteer zo snel mogelijk de dienst Burgerzaken voor meer informatie.

Opgelet: als vreemdeling ben je nog steeds verantwoordelijk om je eigen identiteitsdocumenten te beheren dus is het zeer belangrijk om de vervaldatum in het oog te houden. Mocht je zien dat je de vervaldatum bijna bereikt hebt (bv. nog 3 weken geldig) en nog geen oproepingsbrief hebt ontvangen, dan kan je uit eigen beweging een nieuwe kaart komen aanvragen. De oproepingsbrief kan altijd zoek of ergens tussen geraakt zijn.

Kostprijs

In Steenokkerzeel kost de afgifte van een elektronische vreemdelingenkaart: € 25

  • na verlies of diefstal: € 26
  • voor een tweede duplicaat: € 27
  • in spoedprocedure: € 122 (aanvraag voor 15u, afhalen volgende werkdag na 14u)
  • duplicaat PIN-code en PUK-code bij verlies: € 5

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van jouw elektronische vreemdelingenkaart breng je volgende zaken mee:

  • je oproepingsbrief (indien van toepassing)
  • jouw huidige verblijfstitel of het attest van verlies of diefstal van deze kaart (te verkrijgen bij de politie)
  • een recente pasfoto van uitstekende kwaliteit, in vooraanzicht en tegen een witte achtergrond genomen.

Afhalen van jouw elektronische vreemdelingenkaart gebeurt aan het onthaal, hiervoor breng je volgende zaken mee:

  • jouw oude verblijfstitel of voorlopig attest bij verlies/diefstal
  • de brief die je thuis kreeg met de vraag jouw verblijfstitel af te halen en waarop ook jouw PIN-en PUK-code vermeld staan