Gemeente Steenokkerzeel

Bewijs van leven

Online aanvragen.   Afspraak maken

Het bewijs van leven is een document waarmee je kan aantonen dat je nog in leven bent.

Dit document wordt jou soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoef je je bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat je nog leeft.

Opgelet: een bewijs van leven wordt alleen opgemaakt in het Nederlands en alleen Nederlandstalige documenten (of met Nederlandstalige vertaling) worden ondertekend.

Procedure

Naargelang je situatie kan je het attest 'bewijs van leven' aanvragen aan:

  • de dienst Burgerzaken.
  • de ambassade of het consulaat van het land waar je verblijft

Je kan ook, na afspraak, in persoon langskomen bij de dienst Burgerzaken.  Je krijgt het attest dan dadelijk mee.

Kostprijs

De aanvraag van een attest 'bewijs van leven' is gratis.

Wat meebrengen

Je neemt je identiteitskaart mee.