Gemeente Steenokkerzeel

Akte van erfopvolging

De gemeente kan niet langer akten van erfopvolging (vroeger erfrechtverklaringen) afleveren voor het deblokkeren van tegoeden en rekeningen van een overledene.

Je kan de deblokkering van tegoeden en rekeningen van een overledene bekomen op vertoon van een akte van erfopvolging opgemaakt door de ontvanger van een registratiekantoor.

In principe heb je de vrije keuze. In volgende gevallen is enkel de notaris bevoegd een akte op te stellen en is de ontvanger van het registratiekantoor niet bevoegd:

  • als er een testament is of een andere wilsbeschikking
  • als er een huwelijkscontract is
  • als er onbekwame erfgenamen zijn (minderjarige erfgenamen, onbekwaamverklaarden, ...)

De kosten voor de notariële akte van erfopvolging houden registratierechten, rechten op geschriften, erelonen en aktekosten van de notaris in.

Het attest van erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor is gratis.

Afhandeling

Als inwoner van Steenokkerzeel kan je terecht bij:

Registratiekantoor Halle
Zuster Bernardastraat 32
1500 Halle
T 0257 56680
F 0257 97284
e-mail: rzsj.registratie.halle@minfin.fed.be