Gemeente Steenokkerzeel

Biodiversiteit: Koester je buren

Je hebt meer buren dan je denkt

De biodiversiteit in Vlaams-Brabant neemt alarmerend af.

De provinciale campagne 'Je hebt meer buren dan je denkt' heeft tot doel om iedereen duidelijk te maken hoe belangrijk biodiversiteit is en te laten kennismaken met de soorten die specifiek in de eigen gemeente voorkomen. In de campagne worden ze 'onze koesterburen' genoemd.

De koesterburen zijn dieren of planten om trots op te zijn. Ze wonen in onze gemeente en verdienen onze bescherming. Ze worden echter door de versnippering van hun leefgebieden, vervuiling en de steeds toenemende verstedelijking zwaar bedreigd.

De koesterburen die symbool staan voor de unieke biodiversiteit in onze gemeente zijn:
  • Boerenzwaluw, Hirondo rustica
  • Bosorchis, Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii
  • Gewone dwergvleermuis, Pipistrellus pipistrellus
  • Grauwe gors, Emberiza calandra
  • Slanke aardtong, Geoglossum umbratile
  • Steenuil, Athene noctua

We willen iedereen sensibiliseren om de leefgebieden van de koesterburen zoveel mogelijk te vrijwaren. De levenskwaliteit van onze en volgende generaties hangt af van de biodiversiteit.

Neem zeker een kijkje op http://www.koesterburen.be/ of op de andere externe links hiernaast vermeld.