Gemeente Steenokkerzeel

Rampenschade

Nadat een ramp zich heeft voorgedaan, worden de gegevens over de schade verzameld door het gemeentebestuur en overgemaakt aan de provinciegouverneur. Die vraagt op zijn beurt om erkenning van de ramp aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

De Minister van Binnenlandse zaken laat het uitzonderlijk karakter (natuurkundig en financieel) van de ramp onderzoeken. Is het natuurfenomeen niet uitzonderlijk, dan wordt de ramp niet erkend. Indien wel, dan valt de beslissing tot erkenning op de Ministerraad en wordt dit besluit ondertekend door de Koning.

Na publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad is de ramp officieel erkend.

Meer info

Voor meer informatie kan je terecht op de website van het Provinciebestuur Vlaams-Brabant - dienst civiele veiligheid.