Gemeente Steenokkerzeel

Beleidsdoelstelling 2: sociale gemeente

In deze steeds snellere wereld is een onderbouwd sociaal beleid noodzakelijk om iedereen aan boord te houden. Praten we dan bijvoorbeeld enkel over de bouw van nog meer assistentiewoningen? Niet noodzakelijk. Wij zijn er van overtuigd dat een sociaal beleid zich in de eerste plaats moet richten op iedereen, maar zeker op zij die ondersteuning nodig hebben in het dagelijkse leven.

Zo is sociaal contact zeer belangrijk. De goede werking van dienstencentrum Omikron in Melsbroek zal uitgebreid worden met antennepunten in Perk en Steenokkerzeel, inclusief een sociale resto, waar de kernwoorden praten, luisteren, ventileren, lachen of genieten zijn, om zo de vereenzaming tegen te gaan.

Naast de opstart van het project begeleid wonen voor personen met een beperking op de Van Frachenlaan, waar 4 personen met een beperking hun intrek zullen nemen onder begeleiding van een resident, vullen we ook de nood aan kinderopvang in Steenokkerzeel in. Op termijn zullen 45 kinderen terecht kunnen in KDV Stiepelsteen op het marktplein in Steenokkerzeel. Dit in combinatie met een loket kinderopvang en een lokaal kinderoverleg.

Binnen het departement Onderwijs zal de renovatie van de school van Perk in september 2020 voltooid zijn. Ook de gemeentescholen worden aangepakt waar nodig, met onder andere de omgevingsaanleg van Tilia en het integreren van het vroegere sociale huis in basisschool Piramide, zodat de containerklassen eindelijk tot het verleden behoren en er extra capaciteit gecreëerd wordt.