Gemeente Steenokkerzeel

Bewijs van Belgische nationaliteit

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Dat bewijs wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wil uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden

  • je hebt de Belgische nationaliteit.
  • je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Je kan het document enkel aanvragen voor jezelf.

Indien het attest opgevraagd wordt door een derde, kan dit enkel afgeleverd worden indien de afgifte van dit attest door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan.

Procedure

Je kan het attest 'bewijs van nationaliteit' aanvragen aan het loket van de dienst Burgerzaken. Je krijgt het attest dadelijk mee, behalve als het bestemd is voor een buitenlandse instantie. 

Je kan er ook voor kiezen om het aan te vragen via ons digitaal loket. Je hebt hierbij de keuze tussen een manueel in te vullen formulier of een registratie via je elektronische identiteitskaart (EID).

Bij manuele invoer, mag je na 2 werkdagen het attest ophalen aan het onthaal. Je kan het ook laten afhalen door iemand anders. Deze persoon moet een getekende volmacht en een kopie van jouw identiteitskaart meebrengen.

Indien je ervoor kiest om gebruik te maken van je elektronische identiteitskaart (EID) kan je het document dadelijk raadplegen, downloaden en afdrukken.

Kostprijs

Het attest 'bewijs van nationaliteit' is gratis.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart