Gemeente Steenokkerzeel

Bewijs van Belgische nationaliteit

Online aanvragen

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Dat bewijs wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wil uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden

  • je hebt de Belgische nationaliteit.
  • je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Je kan het document enkel aanvragen voor jezelf.

Indien het attest opgevraagd wordt door een derde, kan dit enkel afgeleverd worden indien de afgifte van dit attest door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan.

Procedure

Je kan het attest 'bewijs van nationaliteit' aanvragen via het digitaal loket.  Je kan dit attest dan dadelijk downloaden of laten opsturen via de post.

Kostprijs

Het attest 'bewijs van nationaliteit' is gratis.