Gemeente Steenokkerzeel

Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument; het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Types voorlopig rijbewijs:

Model 3: voor alle categorieën motorfietsen, vrachtwagens, bussen met of zonder aanhangwagen en  bij de overgang van een beperkt rijbewijs (voor voertuigen met een automatische schakeling) naar een volwaardig rijbewijs categorie B
- dit type voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig
- afhankelijk van de categorie krijg je het vanaf 18 jaar
- een rijgeschiktheidsattest voor de categorieën C en D
- je bent niet verplicht om rijschool te volgen behalve voor categorie A
- de begeleider heeft minstens 6 jaar een geldig Belgisch rijbewijs van de desbetreffende categorie, heeft sinds 3 jaar geen verval tot recht van sturen, heeft niemand anders onder begeleiding (uitzondering: eigen kinderen, pleegkinderen, kinderen van de wettelijke partner, zussen, broers, ...)

Model 18: enkel voor de categorie B
- je krijgt het vanaf 18 jaar en het blijft 18 maanden geldig
- je mag rijden zonder begeleiding
- je bent verplicht om 20 uur praktische rijles te volgen
- ten vroegste na 3 maanden leg je met de rijschool een praktisch examen af
- je mag vergezeld worden door één persoon die minstens 24 jaar is en die een rijbewijs B heeft


Model 36: enkel voor de categorie B
- je krijgt het vanaf 17 jaar en het is 36 maanden geldig
- je mag niet rijden zonder begeleiding
- je bent niet verplicht om rijschool te volgen
- ten vroegste na 3 maanden leg je met je begeleider en met een eigen wagen een praktisch examen af
- met uitzondering van de begeleider(s) mag je geen passagiers vervoeren
- de begeleider heeft minstens 8 jaar een geldig Belgisch rijbewijs, heeft sinds 3 jaar geen verval tot recht van sturen, heeft niemand anders onder begeleiding (uitzondering: eigen kinderen, pleegkinderen, kinderen van de wettelijke partner, zussen, broers, ...)


Model 12: enkel voor rijbewijs B -Wie zijn voorlopig rijbewijs B laat vervallen (door bijvoorbeeld nooit het praktisch rijexamen af te leggen of er niet voor te slagen), kan vanaf 1 februari 2019 meteen een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen. 
- het voorlopig rijbewijs heeft slechts een geldigheidsduur van 12 maanden. En kan slechts aangevraagd worden indien men bij de rijschool 6u les heeft gevolgd.
- het rijbewijs Model 12 kan slechts 1 keer aangevraagd worden.
- niet vergeten dat wiens voorlopig rijbewijs is vervallen, geen nieuw voorlopig rijbewijs moet aanvragen. Hij of zij kan er ook voor kiezen om 6 uur rijles te volgen in een rijschool en daarna meteen het praktische rijexamen af te leggen. 
- de begeleider heeft minstens 8 jaar een geldig Belgisch rijbewijs, heeft sinds 3 jaar geen verval tot recht van sturen, heeft niemand anders onder begeleiding (uitzondering: eigen kinderen, pleegkinderen, kinderen van de wettelijke partner, zussen, broers, ...)

Voorwaarden

Bijkomende voorwaarden

  • Voorlopig rijbewijs met begeleider (model 36): je kan het voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen vanaf 17 jaar. Er kunnen maximaal twee begeleiders vermeld worden op het voorlopig rijbewijs.
  • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider (model 18): je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool jou rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet je aanvragen bij de dienst Burgerzaken.

Je kan het rijbewijs 4 werkdagen na de aanvraag afhalen bij de dienst Onthaal. Indien je het niet zelf kan komen ophalen, dien je een getekende volmacht en een kopie van jouw identiteitskaart mee te geven met iemand anders.

Kostprijs

In Steenokkerzeel kost een voorlopig rijbewijs € 25

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van jouw voorlopig rijbewijs breng je volgende zaken mee:

  • een geldige identiteitskaart (bij verlies/diefstal het attest van de politie)
  • een pasfoto als de foto op jouw identiteitskaart niet meer gelijkend is
  • een aanvraagformulier, dat krijg je bij het examencentrum na een geslaagd theoretisch examen
  • voor het voorlopig rijbewijs model 36 en model 12 vult de begeleider zijn/haar gegevens in op dit attest en ondertekent het formulier, indien de begeleider niet persoonlijk aanwezig is, gelieve een kopie van zijn/haar identiteitskaart mee te brengen zodat de handtekening kan nagekeken worden
  • voor het verkrijgen van een voorlopig rijbewijs (model 18) moet er een rijgeschiktheidsattest van de rijschool, waar je de opleiding volgde, afgegeven worden.

Bij het afhalen van jouw voorlopig rijbewijs:

  • jouw identiteitskaart
  • indien je het niet zelf kan komen ophalen, dien je een getekende volmacht en een kopie van jouw identiteitskaart mee te geven met iemand anders