Gemeente Steenokkerzeel

Wettelijk samenwonen (op afspraak)

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Voorwaarden

Je kan wettelijk samenwonen met iemand als je een woning met hem of haar deelt. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kan ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer, een zus, een ouder of een kind of met iemand anders waarmee je geen seksuele relatie hebt.

Je kan alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • niet gehuwd bent
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders
 • een gemeenschappelijke inschrijving hebt in de gemeente van ondertekening.

Procedure

Je legt samen met je partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit kan 1 donderdagavond per maand.  Voor 2024 kan dit op 18 januari, 15 februari, 14 maart, 18 april, 16 mei, 13 juni, 18 juli, 22 augustus, 12 september, 17 oktober, 14 november, 12 december. 

Je dient op voorhand een afspraak te maken bij de dienst Burgerzaken op het nummer 02 254 19 80 of via burgerzaken@steenokkerzeel.be.

De wettelijke samenwoning kan - na afspraak - worden beëindigd op volgende manieren:

 • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden
 • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring opgesteld op de dienst Burgerzaken - kostprijs min. 220€ contant te betalen
 • door het huwelijk
 • door het overlijden van een van de partners

Reglement

artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek

Wat meebrengen

 • de identiteitskaarten van beide samenwonenden.

Heb je de Belgische nationaliteit niet en/of woon je niet officieel in België, dan moet je zelf volgende documenten meebrengen (maximum 2 maanden oud):

 • een voor eensluidend afschrift van de geboorteakte met legalisatie en beëdigd vertaald naar het Nederlands
 • een attest van ongehuwde staat
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent
 • een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwnaar bent.