Gemeente Steenokkerzeel

Raming toekomstige pensioenrechten

Jouw rustpensioen wordt berekend op basis van je loopbaan, je leeftijd en je gezinssituatie. Ook je vrijwillige bijdragen en bepaalde perioden van inactiviteit worden in aanmerking genomen. Het jaarlijkse pensioenbedrag is in het algemeen de som van de bijdragen berekend per jaar. Hoe langer je loopbaan en hoe hoger je wedde, hoe hoger je pensioen zal zijn.

Een toekomstige gepensioneerde die de leeftijd van 55 jaar bereikt, ontvangt automatisch een raming van de opgebouwde en nog te verwezenlijken pensioenrechten, samen met een overzicht van zijn loopbaan.

Procedure

Werknemers en zelfstandigen krijgen deze mededeling automatisch.

In de overheidssector zullen de toekomstige gepensioneerden deze automatische raming ontvangen zodra hun werkgever in het kader van het Capelo-project alle loopbaangegevens heeft ingegeven.

Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht bij de pensioendienst op het gratis nummer 1765.