Gemeente Steenokkerzeel

Elektronische identiteitskaart (eID)

Een identiteitskaart is het bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Met je identiteitskaart kan je jouw nationaliteit en identiteit bewijzen in het buitenland. Vanaf 15 jaar ben je verplicht om je identiteitskaart altijd bij te hebben.

Elke Belg krijgt automatisch een oproep zodat de eerste identiteitskaart uitgereikt wordt op de leeftijd van 12 jaar. (uitgezonderd kinderen die in het bezit zijn van een geldige Kids-ID)

De elektronische identiteitskaart (eID) is 10 jaar geldig. De identiteitskaart voor jongeren tussen 12 jaar en 18 jaar is 6 jaar geldig, en voor personen vanaf 75 jaar is de identiteitskaart 30 geldig.

In de eID zit een microchip ingebouwd. Deze chip bevat:
- een identificatiecertificaat waarmee je jouw identiteit kan bevestigen als je eID in een kaartlezer steekt
- een handtekeningcertificaat waarmee je een elektronische handtekening kan plaatsen onder elektronische documenten.

Bij de aanvraag van je eID krijg je een brief met vermelding van je PIN-code en PUK-code. Deze brief moet je goed bewaren, je kan eventueel je PIN-code wijzigen naar een persoonlijke code. Je hebt je codes nodig voor:
- je eID voor de eerste keer te activeren (in het gemeentehuis)
- je geblokkeerde kaart vrij te geven (bv. als je 3x een foutieve code hebt ingevoerd)
- je huidige PIN-code te wijzigen.

Voorwaarden

Verplicht voor elke Belg vanaf 12 jaar. (uitgezonderd kinderen die in het bezit zijn van een geldige Kids-ID) 

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen een Kids-ID aanvragen.

Procedure

Tegen het einde van de geldigheidsperiode van je huidige eID nodigt het gemeentebestuur je uit met een oproepingsbrief. Je kan ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij de dienst Burgerzaken van je gemeente.

Na aanmelding met je oproepingsbrief en een recente en gelijkende pasfoto (met witte achtergrond) bij de dienst Burgerzaken voor de aanvraag van je nieuwe eID, ontvang je na ongeveer twee tot drie weken een brief met vermelding van je nieuwe PIN-code en PUK-code.

Moest je de brief met de codes niet ontvangen hebben, dan kan je een nieuwe PIN-code en PUK-code aanvragen dewelke na ongeveer 10 werkdagen zal toekomen bij de dienst Burgerzaken.

In dringende gevallen is een spoedprocedure mogelijk , maar hiervoor loopt de kostprijs hoog op. Contacteer zo snel mogelijk de dienst Burgerzaken voor meer informatie.

Opgelet: als Belg ben je nog steeds verantwoordelijk om je eigen identiteitsdocumenten te beheren dus is het zeer belangrijk om de vervaldatum in het oog te houden. Mocht je zien dat je de vervaldatum bijna bereikt hebt (bv. nog 3 weken geldig) en nog geen oproepingsbrief hebt ontvangen, dan kan je uit eigen beweging een nieuwe kaart komen aanvragen. De oproepingsbrief kan altijd zoek of ergens tussen geraakt zijn.

Kostprijs

In Steenokkerzeel kost de afgifte van een elektronische identiteitskaart: € 25

  • na verlies of diefstal: € 26
  • voor een tweede duplicaat: € 27
  • in spoedprocedure: € 122 (aanvraag voor 15u, afhalen volgende werkdag na 14u)
  • in extreme-spoedprocedure met levering in Brussel: € 159 (aanvraag voor 15u, afhalen volgende werkdag of zaterdag in de voormiddag in Brussel)
  • duplicaat PIN-code en PUK-code bij verlies: € 5

Uitzonderingen

Als je door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst Burgerzaken kan gaan, kan je een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op met de dienst Burgerzaken.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van je eID, na afspraak bij de dienst burgerzaken, breng je volgende zaken mee:

  • je oproepingsbrief
  • een recente en gelijkende pasfoto die aan de voorwaarden, vermeld op de oproepingsbrief, voldoet
  • je huidige identiteitskaart of een voorlopig attest van de politie (bij diefstal). Bij verlies kan een voorlopig attest bekomen worden bij de dienst Burgerzaken (dit kan buiten de openingsuren ook nog bij de politie)

Bij het afhalen van je eID, bij de dienst onthaal (geen afspraak nodig), breng je volgende zaken mee:

  • je oude identiteitskaart of voorlopig attest bij verlies/diefstal
  • de brief die je thuis kreeg met de vraag je identiteitskaart af te halen en waarop ook jouw PIN-en PUK-code vermeld staan