Gemeente Steenokkerzeel

Milieuhandhaving

De milieuambtenaar is samen met de lokale politie de voornaamste gemeentelijke toezichthouder op het milieuhandhavingsdecreet.

Het milieuhandhavingsdecreet vervangt alle toezichts- en strafbepalingen in bestaande milieudecreten door één globale regeling. In de bestaande milieudecreten worden de bestaande toezichts- en strafbepalingen telkens vervangen door een verwijzing naar het milieuhandhavingsdecreet.

Procedure

Het milieuhandhavingsdecreet laat ruimte voor gemeentelijke administratieve sancties (GAS) op 'kleine vormen van openbare overlast', ook al zitten die te paard op een milieu-overtreding.

In het gemeentelijk politiereglement werden de bepalingen rond GAS opgenomen.
De wijkagent is ook steeds een aanspreekpunt mocht je hinder van iets in de buurt hebben.
De milieuambtenaar is beschikbaar tijdens de kantooruren.

Buiten deze kantooruren dient u zich te wenden tot de politie. Meldingen kunnen daar 24u/24u en 7/7.