Gemeente Steenokkerzeel

PIN-code identiteitskaart geblokkeerd

De PIN code van je identiteitskaart heb je nodig wanneer:

  • je online documenten aanvraagt
  • je online je belastingaangifte doet
  • je verhuist dan passen we je adres aan op je chip door middel van je identiteitskaart.

Wanneer je een identiteitskaart aangevraagd hebt, krijg je een document met codes toegestuurd. Met deze codes kan je de nieuwe kaart  activeren op het gemeentehuis. Het document bevat een PUK (bovenaan-6 cijfers) en een PIN code (onderaan 4 cijfers).

De meeste mensen wijzigen bij het activeren van de kaart hun PIN code naar een code die ze zelf vaak gebruiken.

Het document met de PUK code bewaar je best ergens thuis.

Procedure

Indien je 3x na elkaar de foutieve PIN code ingeeft van de identiteitskaart, dan is deze geblokkeerd, je kan deze terug heractiveren door middel van de PUK code.

Heb je het document nog met de codes is er geen enkel probleem, kom met je identiteitskaart en de codes naar de dienst burgerzaken.

Door middel van de PUK code kunnen we een reset uitvoeren. Je krijgt dan via ons systeem een nieuwe PIN code. Deze PIN code kan je zo laten of je kan dadelijk een nieuwe code aanmaken.

Opgelet! Het papier met de PIN/PUK code moet ongeveer dezelfde datum bevatten als de identiteitskaart (bv kaart geldig van 01/01/2018, dan moet er op het document ook ongeveer zelfde datum staan ../01/2018)

Kan je het document  met de codes niet meer terug vinden, dan moeten wij nieuwe codes aanvragen in Brussel.

Nieuwe PIN/PUK-codes worden centraal herafgedrukt via het rijksregister. Het duurt 3 werkdagen voordat onze diensten die codes ontvangen. 


Deze aanvraag kan:

Na een 3 tal dagen ontvang je van ons een mailtje of telefoontje dat je de aangevraagde codes kan komen activeren op het gemeentehuis.