Gemeente Steenokkerzeel

RUP 11 Recreatiezone Perk

De gemeente werkt verder aan het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) om de huidige recreatiezone in Perk ruimtelijk aan te passen aan de hedendaagse noden. Het plangebied omvat het kerkhof, de recreatiezone bestaande uit voetbalterreinen en een speelterrein, en enkele aanpalende landbouwpercelen. Ook een zone aan de Kortenbergsesteenweg wordt betrokken in kader van een planologisch compensatie.

In het RUP wordt voor de zone een ontwikkelingsperspectief uitgewerkt, met aandacht voor de landschappelijke inpasbaarheid van de verschillende functies. Concreet wenst de gemeente een antwoord te bieden op de behoefte van de huidige sport- en jeugdverenigingen en tevens de parkeerdruk in de Kerkdreef aan te pakken.