Gemeente Steenokkerzeel

RUP 11 Recreatiezone Perk

De gemeente stelde op 25 maart 2021 het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) Recreatiezone Perk definitief vast om de huidige recreatiezone in Perk ruimtelijk aan te passen aan de hedendaagse noden. Het plangebied omvat het kerkhof, de recreatiezone bestaande uit voetbalterreinen en een speelterrein, en enkele aanpalende landbouwpercelen. Ook een zone aan de Kortenbergsesteenweg werd betrokken in kader van een planologisch compensatie.

In het RUP werd voor de zone een ontwikkelingsperspectief uitgewerkt, met aandacht voor de landschappelijke inpasbaarheid van de verschillende functies. Concreet biedt de gemeente een antwoord op de behoefte van de huidige sport- en jeugdverenigingen en op de parkeerdruk in de Kerkdreef.