Gemeente Steenokkerzeel

RUP 11 Recreatiezone Perk

De gemeente wenst een RUP op te maken om de recreatiezone in Perk aan te passen aan de hedendaagse noden. Het plangebied betreft het kerkhof, een recreatiezone bestaande uit voetbalterreinen en een speelterrein, en het aanpalende landbouwgebied. Het RUP situeert zich in een openruimte gebied aangrenzend aan de dorpskern en het domein van het kasteel de Ribaucourt van Perk.

In het RUP dient een ontwikkelingsperspectief voor de langere termijn te worden uitgewerkt voor de reactiezone in Perk, met aandacht voor het behoud en versterking van de kwaliteit van dit openruimte gebied. Concreet wenst de gemeente een antwoord te bieden op de parkeerdruk in het gebied en het faciliteren van extra recreatie en nieuwe jeugdlokalen voor de Chiro en de speelpleinwerking.

In een latere fase wenst de gemeente een groenzone met zachte recreatieve mogelijkheden te realiseren. Deze zachte recreatie zal bij het uitdoven van de landbouw het gebied een nieuwe invulling geven.