Gemeente Steenokkerzeel

RUP 12 Melsbroek

“De gemeente werkt aan een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) om de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in Melsbroek verder te verfijnen en waar nodig te wijzigen.

De gemeente wenst geen verdere verstedelijking van de kern. Nieuwe grootschalige uitbreidingen van de bestaande bovenlokale voorzieningen die niet ten dienste staan van Steenokkerzeel zullen niet meer aanvaard worden. Voorzieningen ten dienste van de lokale bevolking kunnen worden uitgebouwd en verder ondersteund. Melsbroek krijgt een verdere invulling met wonen doch uitsluitend op lokaal niveau en ten dienste van de eigen bevolking. Daarbij moeten er groene vingers gecreëerd worden door het bebouwde weefsel.

De opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (nr. 12) Melsbroek dient uitvoering te geven aan onder meer de eerste bindende bepaling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, zijnde een ruimtelijk onderzoek naar de invulling van het woonuitbreidingsgebied 2 en het wooninbreidingsgebied 2 te Melsbroek.”

Inschrijven infoavond 21 juni 2022