Gemeente Steenokkerzeel

RUP 2 Kasteel van Ham

Het RUP 2 Kasteel Van Ham werd door de deputatie goedgekeurd op 24 september 2009 en op 12 november 2009 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het regelde voornamelijk de bestemming van het kasteel en de kasteelgebouwen, het overnachtingsgebouw (nu asielcentrum), de schoolomgeving en de invulling van de woongebieden.