Gemeente Steenokkerzeel

RUP 2a Kasteel ter Ham - assistentiewoningen

Om de toenemende nood aan assistentiewoningen te kunnen volgen, werd door Optimum C het initiatief genomen om aan het kasteel ter Ham een groep van maximum 20 assistentiewoningen te bouwen.

Gezien dit volgens de bestemmingsvoorwaarden in deze omgeving niet meteen mogelijk was en omdat het hier om een historische site gaat, was de opmaak van een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) noodzakelijk. Na een openbaar onderzoek dat niet geleid heeft tot enige bezwaarschriften, werd het RUP door de gemeenteraad van 27 april 2017 goedgekeurd. De goedkeuring van dit RUP werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 juni 2017.