Gemeente Steenokkerzeel

RUP 5 Wijk-Centrum

Het RUP 5 Wijk-Centrum werd door de deputatie goedgekeurd op 17 december 2009 en op 11 februari 2010 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit RUP legde de bestemmingen en voorschriften vast voor woningen en centrumfuncties.

Dit RUP heeft de bestaande verkavelingen niet opgeheven.