Gemeente Steenokkerzeel

RUP 7 Recreatiezone Melsbroek

Het RUP 7 Recreatiezone Melsbroek werd door de deputatie goedgekeurd op 17 december 2009 en op 07 januari 2010 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het regelde de invulling van een zone in Melsbroek voor de plaatselijke voetbalclub die momenteel nog op het luchthaventerrein is gelegen maar er op korte termijn moet verdwijnen.