Gemeente Steenokkerzeel

RUP 8 Recreatiezone Den Dam

Het RUP 8 Recreatiezone Den Dam werd door de gemeenteraad definitief vastgesteld op 24 mei 2018 en op 25 juli 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit RUP voorziet het herinrichten van de huidige sportinfrastructuur en een mogelijke uitbreiding (op langere termijn).