Gemeente Steenokkerzeel

Gemeentebestuur

Het meerjarenplan is een concretisering van het bestuursakkoord. Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt een meerjarenplan opgemaakt voor zes jaar, te beginnen vanaf het tweede jaar van de legislatuur. Het meerjarenplan voor 2014 tot 2019 werd dus opgemaakt in 2013.

Het budget bevat de verschillende beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan vertaald in concrete plannen en acties voor een bepaald jaar. Ook welke financiële middelen daar tegenover staan, staat in het budget.


De gemeente Steenokkerzeel houdt voor de opmaak van het meerjarenplan ook een participatieronde met de verschillende adviesraden. Door op de onderstaande link te klikken, kan je de input van de diverse raden raadplegen.