Gemeente Steenokkerzeel

Selectieprocedure

Stel je kandidaat

Lees de vacature goed door. Word je helemaal enthousiast bij het lezen van de jobinhoud? Voldoe je aan de vereisten (diploma, ervaring…) ?
Bezorg ons dan tijdig jouw motivatiebrief, CV en hoogst behaalde diploma via het online inschrijvingsformulier.

Na de afsluitdatum brengen we je via email op de hoogte of je voldoet aan de selectievereisten en toegelaten wordt tot de volgende ronde.

In de vacature worden de data van de verschillende selectierondes al vermeld. Stip deze dus alvast aan in je agenda.

Thuisproef voor administratief personeel

Indien je voldoet aan de gevraagde vooropgestelde criteria word je uitgenodigd om deel te nemen aan de schriftelijke thuisproef. Via deze proef testen we je kennis van je vakgebied. Je dient 50% te behalen om door te gaan naar de volgende ronde.

Je ontvangt de proef via email en hebt een week en een weekend de tijd om deze in te dienen. Lever de proef via email zeker op tijd in!

Mondelinge proef voor administratief personeel

Wie geslaagd is voor de thuisproef mag deelnemen aan de mondelinge proef. Dit houdt in dat je een gesprek hebt met een jury die verder peilt of jij de geschikt persoon bent voor de functie. De jury bestaat uit een persoon van de personeelsdienst, je toekomstig afdelingshoofd en maximum 3 externe juryleden.

Na de mondelinge proef bepaalt de jury wie geslaagd is en wie niet. Je dient minstens 50% te behalen om geslaagd te zijn op de mondelinge proef. In totaal moet je 60% behalen.

De kandidaten die niet over het vereiste diploma beschikken, dienen een capaciteitstest af te leggen.

De kandidaat afdelingshoofden dienen een development center af te leggen. Dit is louter adviserend.

Van de geslaagde kandidaten wordt - op basis van het behaald puntentotaal - een rangschikking opgemaakt. Wie eerste gerangschikt staat krijgt de job aangeboden.

Praktische proef voor technisch personeel (schoonmaak, toezicht, arbeiders…)

Indien je voldoet aan de gevraagde vooropgestelde criteria word je uitgenodigd om deel te nemen aan de praktische en mondelinge proef, die plaatsvinden op dezelfde dag.
Via deze proeven testen we je kennis van je vakgebied.

Na deze proeven bepaalt de jury wie geslaagd is en wie niet. Je dient minimum 50% te halen op beide onderdelen. In totaal moet je 60%  behalen.

Van de geslaagde kandidaten wordt - op basis van het behaald puntentotaal - een rangschikking opgemaakt. Wie eerste gerangschikt staat krijgt de job aangeboden.

Wervingsreserve

Ben je wel geslaagd, maar sta je niet als eerste in de rangschikking?

Dan word je – gedurende 2 jaar – opgenomen in de wervingsreserve. Indien de functie waar je voor solliciteerde tijdens deze periode terug vacant komt, word je door ons opnieuw gecontacteerd.

Geslaagd!

Ben je met vlag en wimpel geslaagd en kwam je als beste uit alle proeven? Gefeliciteerd, de job is van jou!

Je wordt nog één keer uitgenodigd om langs te komen voor een (informeler) gesprek, om de nodige praktische afspraken te maken.

En na het tekenen van je contract kan je bij ons aan de slag. Welkom in het team!