Gemeente Steenokkerzeel

Veranderen van familienaam (op afspraak)

Jouw naam heeft een officieel karakter. Hij stelt jou, de overheid en anderen in staat om jezelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kan je jouw voornaam en familienaam laten wijzigen. 

Voorwaarden

Je kan uitzonderlijk jouw familienaam laten wijzigen als:

 • je Belg, erkende vluchteling of staatloze bent
 • je duidelijk motiveert waarom u de naamsverandering wil
 • er ernstige redenen zijn
 • de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring
 • de gevraagde naam jou of derden niet kan schaden.

Procedure

Je dient jouw aanvraag schriftelijk (niet per mail of fax) in bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

Als je kinderen hebt die jouw naam dragen, moet je verduidelijken of je wilt dat ook zij van naam veranderen.

Ben je minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door jouw ouders (of voogd). Als de aanvraag door één enkele ouder is ingediend, dan zal de andere ouder daarover normaal gezien ingelicht worden.

De procedure duurt gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden.

Door de naamsverandering bent je verplicht ook jouw identiteitskaart te vernieuwen evenals je rijbewijs en geldig paspoort.

Wat overmaken

 • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen)
 • een recent bewijs van verblijfplaats
 • een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst
 • een uittreksel uit het strafregister
 • een bewijs van betaling van het registratierecht.

Je kan de akte en nodige attesten verkrijgen bij de dienst burgerzaken.

Kostprijs

Het registratierecht bedraagt 140 euro, te betalen in het registratiekantoor van Halle voordat je de naamsverandering aanvraagt.

Wat meebrengen

Van zodra je een aanvraag tot vernieuwen van je identiteitskaart ontvangen hebt, maak je een afspraak op het nummer 02 254 19 80 of via burgerzaken@steenokkerzeel.be en breng je het volgende mee:

 • je identiteitskaart
 • en een afschrift van het geregistreerd koninklijk besluit van naamsverandering.

Meer info

Registratiekantoor van Halle
Zuster Bernardastraat 32
1500 Halle

rzsj.registratie.halle@minfin.fed.be

02 577 46 30 (9u-12u)