Gemeente Steenokkerzeel

Natuurpunt MaViSt

Natuurpunt MaViSt is actief in Vilvoorde, Machelen en Steenokkerzeel en bestaat uit 3 kernen. De activiteiten richten zich vooral op natuur en milieu en het behoud en de ontwikkeling van de bestaande natuur in onze gemeente, door vrijwilligers (o.a. in het Floordambos).
Daarnaast is informatie en bewustmaking belangrijk. Wandelingen en andere activiteiten zorgen daarvoor. Er wordt ook gezorgd voor samenwerking met de plaatselijke scholen.
De afdeling telt meer dan 550 gezinnen. De leden bepalen het beleid en de activiteiten op de ledenbijeenkomsten.
MaViSt is tevens actief in de gemeentelijke adviesorganen zoals de lokale milieu-adviesraden en heeft een adviserende stem in de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO).