Gemeente Steenokkerzeel

Vrijstelling van of korting op de bijdrage voor zuivering van afvalwater

Je kan in bepaalde gevallen een vrijstelling van of korting krijgen op de bijdrage voor de zuivering van het afvalwater.

Voorwaarden

  • Je krijgt een vrijstelling als je zelf je afvalwater correct zuivert met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).

Procedure

Als de gemeente, de watermaatschappij of de rioolbeheerder de IBA heeft geplaatst en die ook onderhoudt, dan wordt de vrijstelling meestal automatisch toegekend. Is dat niet het geval? Contacteer dan jouw gemeentebestuur, en vraag de vrijstelling aan.

Heb je de IBA zelf geplaatst en zorg je zelf voor het onderhoud?

  • Dien dan bij je gemeentebestuur een schriftelijke aanvraag in. De gemeente onderzoekt je aanvraag.
  • Binnen drie maanden vanaf de dag van je aanvraag, bezorgt de gemeente het attest aan je watermaatschappij. Jij ontvangt een kopie, die je alleen hoeft te bewaren.Het attest is vijf jaar geldig. Na vijf jaar moet je opnieuw een attest aanvragen bij je gemeentebestuur.

Procedure bij toekenning van het sociaal tarief

In de meeste gevallen wordt het sociaal tarief automatisch toegekend door jouw drinkwaterbedrijf.
Als dat niet het geval is en je toch in aanmerking komt voor het sociaal tarief, moet je dit schriftelijk aanvragen bij de watermaatschappij. Daarvoor stuur je één van onderstaande attesten naar je drinkwaterbedrijf. Doe dit uiterlijk op 31 december van het jaar waarvoor het attest geldig is.

  • Een attest van de Federale Pensioendienst, waaruit blijkt dat u een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) krijgt (vroeger gewaarborgd inkomen voor bejaarden)
  • Een attest van het OCMW waaruit blijkt dat u een leefloon of een levensminimum krijgt
  • De brief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat u als persoon met een handicap een inkomensvervangende tegemoetkoming of de integratietegemoetkoming krijgt.
  • Het attest van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming waaruit blijkt dat u een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood krijgt (vroegere THAB of Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden).