Gemeente Steenokkerzeel

BPA 3bis Hertblock

Het BPA 3bis Hertblock werd door de Koning goedgekeurd op 13 augustus 1963 en legde de voorschriften vast voor het woonparkgebied van het Hertblock. Bij besluit van de Vlaamse regering van 15 december 2000 (BS 21 februari 2001) werd dit plan niet langer behouden in het plannenregister van Steenokkerzeel aangezien op dat ogenblik het BPA in herziening was gesteld.

Dit BPA werd geheel in herziening gebracht en door de bevoegde minister goedgekeurd op 5 april 2002 en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 3 mei 2002. De bestaande in uitvoering zijnde verkavelingen werden niet behouden maar door dit nieuwe BPA integraal gewijzigd.